Želite verificirati stupanj poznavanja stranog jezika?

Potvrda Vam je potrebna za natječajnu dokumentaciju za posao?
Za tvrtke: Želite napraviti selekciju kandidata pri zapošljavanju?

Kada mogu uraditi testiranje?

Termini testiranja dogovaraju se individualno. Prijaviti se treba najmanje dan ranije.

Moram li prethodno pohađati tečaj?

Ne, testira se aktualno poznavanje stranog jezika.

Za koji jezik se održava testiranje?

Engleski, njemački, hrvatski.

Od čega se sastoji test?

Od pisanog dijela (prepoznavanje jezičnih struktura, vokabular, pisano izražavanje) u trajanju od 75 minuta i usmenog dijela (intervju) od 15 minuta. Testom su obuhvaćene razine od A1 do C1.

Koliko traje do izdavanja potvrde?

Potvrda se izdaje odmah nakon obavljenog testiranja. Minimalna položena razina za dobivanje potvrde je A1.1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Cijena testiranja

75 KM

Za tvrtke

Lingua Plus organizira i testiranje znanja stranog jezika zaposlenih ili pri selekciji kandidata pri zapošljavanju. Cijena ovisi o broju kandidata.