Želite verificirati svoje računalne vještine?

Potvrda Vam je potrebna za natječajnu dokumentaciju za posao?
Za tvrtke: Želite napraviti selekciju kandidata pri zapošljavanju?

Kada mogu uraditi testiranje?

Termini testiranja dogovaraju se individualno. Prijaviti se treba najmanje dan ranije.

Moram li prethodno pohađati tečaj informatike?

Ne, testira se aktualno znanje.

Od čega se sastoji test?

Standardnim testom obuhvaćena su osnovna i napredna znanja o hardverskim i softverskim komponentama, rad u MS Office paketu (Word, Excel, PowerPoint), korištenje interneta i e-pošte.

Koliko traje do izdavanja potvrde?

Potvrda se izdaje odmah nakon obavljenog testiranja ili sljedeći dan.

Cijena testiranja

75 KM

Za tvrtke

Lingua Plus organizira i testiranje znanja rada na računaru zaposlenih ili pri selekciji kandidata pri zapošljavanju. Cijena ovisi o broju kandidata.