Lingua Plus metoda

Lingua Plus metoda važan je doprinos procesu učenja. Temelji se na iskustvu i kontinuirano prilagođava suvremenim trendovima u nastavi stranih jezika. Naglasak je na izravnoj komunikaciji kroz govor. Naši predavači osiguravaju da polaznici prođu kroz različite faze produkcije i recepcije uz širok raspon tehnika učenja i aktivnosti. Cilj je ovladavanje ključnim kompetencijama poznavanja stranog jezika.

Faze

Prezentacija

Faza prezentacije traje što je moguće kraće. Predavač uvodi i polaznicima jasno  predstavlja novi sadržaj dajući primjere. Kroz pitanja uključuje polaznike u proces.

Praktični dio

U ovoj fazi polaznici se motiviraju na izgovaranje prezentiranih sadržaja. Cilj je potaknuti polaznike na što aktivniji govor uz kontrolu predavača, primjereno korigiranje grešaka te automatiziranje uporabe stranog jezika.

Produkcija

Nakon svladavanja ciljanih jezičnih problema i struktura polaznici mogu kompetentno i na primjerenoj razini koristiti jezik. Potiče se kreativnost, kombinatorika, svladavanje situacija, rješavanje problema i drugo. Naglasak je na korištenju jezika, a ne samo na jednostavnom ponavljanju.

Polaznici se koncentriraju na govornu kompetenciju prije usredotočenja na vještine slušanja ili pisanja

Zašto Lingua plus?

  • dugogodišnje iskustvo organiziranja nastave stranih jezika
  • široka ponuda tečajeva (individualni, grupni, poslovni, specijalizirani)
  • kompaktne skupine (dob i predznanje)
  • rad u malim skupinama
  • kvalificirani i iskusni predavači
  • kontinuirano usavršavanje predavača kroz seminare i obuke
  • prilagodljivost vašim potrebama i ciljevima
  • besplatna ulazna testiranja
  • naglasak na komunikativnoj metodi
  • financijske povoljnosti