Koje usluge pruža Lingua+ IT?

Lingua+ IT pruža usluge izrade internetskih stranica i reklamnih materijala (letak plakat, logo i sl.)

Usluge

Grafički dizajn

  • Izrada plakata
  • Izrada letaka
  • Izrada loga
  • Izrada posjetnica

Izrada web stranica

  • Izrada internetskih stranica
  • Održavanje internetskih stranica
  • Nadogradnja internetskih stranica

Ako ste zainteresirani za neke od usluga koje nisu navedene, možete nam se obratiti izravno telefonski ili putem e-pošte.