Lingua plus nudi usluge prevođenja svih vrsta dokumenata koje podliježe ovjeri sudskog tumača. U suradnji sa sudskim tumačem osiguravamo brzu i kvalitetnu uslugu. Možete također zatražiti i neobvezujuću ponudu i procjenu prijevoda. Prevodimo sve vrste tekstova, npr. svjedodžbe, diplome, uvjerenja, potvrde, izvatke iz matičnih knjiga, prometne dozvole i ostale službene dokumente.