Jezik je živi organizam složene strukture koji se razvija, mijenja i prilagođava. Od mnogih karakterističnih dijelova jezika koji ga čine jedinstvenim, ovladavanje svakim će dati jeziku oblik i funkcionalnost.

Ako je gramatika skelet i daje potporu, onda rječnik možemo promatrati kao mišićno tkivo koje pokreće jezik i daje mu snagu.

Na usvajanju rječnika -stranog i materinskog jezika- radimo cijeli život. Kako biste se uspjeli lakše snaći u moru novih pojmova, za Vas smo pripremili nekoliko savjeta pomoću kojih ćete unaprijediti i olakšati usvajanje rječnika stranog jezika – Prava stvar na početku novog ciklusa, zar ne?

 

Otkrijte svoj stil učenja!

Postoji više stilova učenja unutar kojih razlikujemo tri osnovna tipa: vizualni, auditivni i kinestetički. Kao što im ime da naslutiti, dijelimo ih po tome koja čula prilikom učenja primaju najviše informacija. Ljudi će preferirati jedan tip ili njihovu kombinaciju ovisno o gradivu koje planiraju usvojiti.

Metode i tehnike učenja možete podrediti tipu koji Vam najviše odgovara, a ukoliko već ne znate svoj stil učenja, možete isprobati nekoliko metoda i utvrditi koja je za Vas optimalna. Pri tome se također obratite svom nastavniku. Oni pomno prate način rada svojih polaznika pojedinačno i vjerojatno već znaju koji tip ili kombinacija tipova odgovara i Vama.

 

Za one koji najbolje uče vizualno na raspolaganju je nekoliko metoda. Provjerenu učinkovitost ima primjerice pisanje novih riječi na samoljepljive papiriće koje možete zalijepiti na odgovarajuće predmete u kući ili na poslu. Tako ćete uvijek biti okruženi njima. Pored toga možete biti iznimno kreativni u procesu usvajanja riječi i pokušati slikati ili crtati slike uz riječi. Ovaj način će omogućiti bolje pamćenje, a ujedno će djelovati opuštajuće na mozak.

 

Kinestetički tip učenja može također imati koristi od crtanja, ali ovaj tip voli kretanje. Kretanje je ujedno najbolje kod učenja frazemskih izraza. Prilikom učenja fraza, koje vrlo često prenose osjećaje, od pomoći je reagirati u duhu fraze. Napravite pokret, izraz lica ili gestu kao da zapravo osjećate ono što govorite i time dajte kontekst gradivu kojeg želite usvojiti. Vježbanje ispred ogledala ili s prijateljima će ujedno biti i zabavno.

 

Auditivni tip voli slušati jezik i prepustiti se zvuku jezika. Najbolje će učiti slušanjem i ponavljanjem izgovora. Filmovi i glazba na stranom jeziku su idealna kombinacija za ovaj stil učenja. Pored toga na internetu možete pronaći razne audio knjige ili radijske emisije na aktualnom jeziku, pomoću kojih ćete ovladati suvremenim načinom govora. 

 

Učite u kontekstu!

Ubacivanje riječi u kontekst ima snažan učinak na njihovo usvajanje u vokabular. Na taj način stvarate poveznice i asocijacije u mozgu koje će novo gradivo zadržati dulje u pamćenju nego učenje pojedinačnih riječi. Ako se susretnete s težim riječima, probajte ih napisati u sklopu rečenice ili sastavite tekst s više njih. Takav tekst uopće ne mora biti na stranom jeziku, slobodno ga sročite na materinskom, a nove pojmove ubacite na stranom. Tako ćete sačuvati riječ u kontekstu koji Vam pojašnjava njeno značenje.

 

Odredite si cilj!

Neovisno o kojem se stilu učenja radi, držite se realnih i ostvarivih ciljeva. Rasporedite gradivo tako da ono što želite naučiti u jednom danu zapravo bude moguće, a već idući dan provjerite rezultate truda. Ostvaren cilj će Vas motivirati za nastavak učenja.

 

Iskoristite pametne telefone!

Instalirajte neku od brojnih aplikacija za učenje jezika. Pitajte nastavnicu ili nastavnika za preporuku, jer Vam može pokazati i preporučiti provjerene aplikacije koje će učenje učiniti zabavnijim, a možete ih koristiti i dok odmarate.

 

Isprobajte neke od navedenih metoda i javite nam utiske. Sigurni smo da ćete pronaći idealan način za sebe. Ukoliko Vas zanimaju i druge tehnike za usvajanje gradiva onda jednostavno pitajte #linguateam. Uvijek smo na raspolaganju našim polaznicima.