OSNOVNE INFORMACIJE:
 obveza skupina predmeta (hrvatski, engleski, matematika),
A i B razina + 1 izborni predmet
 60 sati, 15 sati po predmetu, subotom, ciklusi po 4 sata
 cijena 250 KM (tri obvezna predmeta)
 prijava na: 063 412 541 / info@lingua.ba
 početak priprema: 14.10.2017.
LINGUA PLUS Mostar – škola s tradicijom!