Šta je Lingua Special?

Kursevi su prilagođeni specifičnim potrebama i stilu učenja. Bilo da ste zainteresovani za individualni kurs („one-to-one“), jezik struke ili se želite pripremiti za određen internacionalni ispit, naši specijalizovani kursevi Lingua Special pravo su rješenje za Vas.

Starosna dob

bez ograničenja

Sadržaj

jezik struke, opšti jezik

Trajanje

po dogovoru

Nivoi

A1 do C1

Satnica

po dogovoru

Učesnici

individualno, mini skupina

Individualni kurs One-to-One

Ako želite da učite Vama prilagođenim tempom i sa vlastitim rasporedom, ovaj je kurs idealno rješenje za Vas.

 • sami određujete ciljeve
 • kurs je koncipiran prema specifičnim potrebama (sastanci, pregovori, prezentacije itd.)
 • određujete raspored prema vlastitoj raspoloživosti
 • nastava se može organizovati i izvan naših prostorija
 • cijena zavisi o broju sati

Poslovni kursevi

Poslovni kursevi namijenjeni su pojedincima i grupama koji žele da unaprijede poslovnu komunikaciju i ovladaju stručnom terminologijom. Nastava se izvodi uz korištenje savremenih i autentičnih materijala i alata za učenje.

 • naglasak je na razvijanju komunikacijskih vještina
 • programi mogu biti individualni ili grupni
 • engleski / njemački za medicinske radnike
 • engleski / njemački za pravnike
 • engleski / njemački za ekonomiste
 • engleski / njemački za javni sektor
 • program je usklađen sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike (ZEROJ)
Online Test

Testirajte besplatno svoje znanje stranoga jezika u ovom online testu!

Online Test

On line prijava za tečaj

Molimo, popunite sljedeći obrazac za prijavu. Polja označena zvjezdicom su obvezna.

  Ime i prezime *
  Adresa
  Telefon *
  Email *
  Jezik *
  Dobna skupina *
  Stupanj *
  Oblik *

  Poruka / komentar