Šta je Lingua Kids?

Kursevi Lingua Kids prate Vaše dijete kroz učenje i zabavu kroz cijelu osnovnu školu. Sadržajno i metodički prilagođeni su uzrastu djeteta. Rad u malim grupama omogućuje intenzivnu komunikaciju, čime dijete dobiva samopouzdanje i jača svoju ličnost. Svi stepenovi i programi usklađeni su sa preporučenim standardima Savjeta Evrope.

Starosna dob

od 6 do 14 godina

Sadržaj

opšti engleski / njemački jezik

Trajanje

tokom školske godine

Nivoi

A1 do B2

Satnica

2 x 45 minuta sedmično

Učesnici

4 do 10 polaznika

Lingua Kids (1.-4. razred)

 • kursevi su sadržajno i metodički prilagođeni uzrastu od 1. do 4. razreda osnovne škole
 • dijete usvaja znanja i vještine kroz igru, takmičenja i međusobnu interakciju
 • u nastavi se koriste različiti materijali, audio i vizuelna pomagala
 • kontinuirano se prati napredak u učenju
 • često se primjenjuje metod TPR (total physical response)
 • program je usklađen sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike (ZEROJ)

Lingua Kids (5.-8. razred)

 • kursevi su sadržajno i metodički prilagođeni uzrastu od 5. do 8./9. razreda osnovne škole
 • intenzivniji timski rad
 • tematska raznolikost (opšta kultura, historija, književnost, popularna kultura)
 • pripremanje za prelazak na kurseve za mlade
 • kontinuirano se prati napredak u učenju
 • program je usklađen sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike (ZEROJ)
Online Test

Testirajte besplatno svoje znanje stranoga jezika u ovom online testu!

Online Test

On line prijava za tečaj

Molimo, popunite sljedeći obrazac za prijavu. Polja označena zvjezdicom su obvezna.

  Ime i prezime *
  Adresa
  Telefon *
  Email *
  Jezik *
  Dobna skupina *
  Stupanj *
  Oblik *

  Poruka / komentar